Velkommen til Lyder Sagen borettslag

Ny beboer

Vi ønsker deg velkommen til Lyder Sagen borettslag og håper du vil finne deg vel til rette her!

Som nyinnflyttet har du kanskje en del spørsmål av praktisk art, og vi har derfor laget dette skrivet som forhåpentligvis skal gi svar på de mest aktuelle spørsmålene. Utfyllende opplysninger vil du finne i husordensreglene og vedtektene som er vedlagt. Er det noe du ikke finner svar på, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss i styret.

Generelt

Blokken har to oppganger (Daniel Hansensgt. 5A og 5B) med til sammen 35 boenheter fordelt på 2- og 3-roms leiligheter. Huset ble bygget i 1998 med ferdigstillelse våren 1999. Alle leilighetene har en stor bod i kjeller, og det er en felles sykkelbod med egen inngang fra bakgården. I kjelleren (ved utgang til bakgård) er det en egen ”parkeringsplass” for barnevogner for de som ikke ønsker å ta disse inn i leiligheten. Private gjenstander (sykler, kjelker, akebrett, barnevogner m.m.) må ikke oppbevares i fellesarealene innomhus – ref. husordensreglene.

I oppgang 5A er det en stor takterrasse til felles bruk for alle beboerne i laget.

I Daniel Hansens gate er det gatetun med benker og blomsterkrukker. Det er også opparbeidet felles bakgård med benker, bord og lekemuligheter. Ansvaret for vedlikeholdet ligger i utgangspunktet på Bergen Kommune, men på grunn av pengemangel har det ikke vært gjort noe i de senere år. Vi har derfor fra 2005 beplantet blomsterkrukkene selv, og noe dugnad må påregnes for å holde uteområdene i orden.

Teknisk informasjon

 • Ventilasjon

Bygget har balansert mekanisk ventilasjon i leilighetene, forsynt fra sentralsystem i egne tekniske rom over 6. etasje. Friskluften filtreres sentralt og tilføres via stue. Avtrekk er via våtrom og kjøkkenhette (Exhausto). Inneluften er innstilt på ca. 20° C.

VIKTIG:

Det er ikke tillatt å koble til andre typer kjøkkenhette enn Exhausto. Kjøkkenhetten skal tilkobles ventilasjonssystemet og må ikke ha egen motor da dette i tilfelle vil ødelegge balansen i ventilasjonssystemet. Dersom det er aktuelt å skifte kjøkkenhette i din leilighet, kan du kontakte Bravida Norge AS i Damsgårdsveien 131, 5160 Laksevåg – tlf. 56 11 40 00 eller Novema Aggregater, Smøråsveien 22, 5238 Rådal – tlf. 55 62 64 50. De kan gi pris på hette og montering.

Fettfilteret i kjøkkenhetten bør rengjøres ca. én gang pr. måned i oppvaskmaskin eller i varmt såpevann.

 • Vanninntak

Hovedstoppekran er montert i fordelerskap – plassert på bad.

 • Strøm

Á konto-strøm er inkludert i husleien, og avregning av faktisk strømforbruk går fra 1.1. til 31.12. Det er BOB som avleser strømforbruket.

 • Brannsikring

Bygget har automatisk brannvarslingsanlegg sosm viser hvor alarmen er utløst. I hver leilighet er det to røykvarslere, og brannsentral er plassert i oppgang 5B. Brannsentralen har IKKE automatisk varsling til brannvesenet.

I hver leilighet er det montert brannslange med hurtigkobling uten verktøy i skap på bad eller kjøkken – alt etter leilighetstype. Slangen må ikke flyttes eller fjernes. Brannslangen er borettslagets eiendom, men det er den enkelte andelseier som har ansvar for å kontrollere at slangen er i orden.

 • Telefon og antenner

Boligen er utstyrt med porttelefon med summer i entréen.

Antenneanlegget (kabel) er tilknyttet Telenor. Borettslaget har inngått en kollektiv avtale med Telenor om levering av digital-TV og bredbånd. Den enkelte andelseier kan for egen regning inngå avtale om oppgradert internett-hastighet og ekstra TV-kanaler til en rabattert pris. Avtalen heter KOMPLETT og innebærer at hver leilighet har fått installert digital dekoder og Internett-modem. Abonnementet inngår i fellesutgiftene. Dekoder og Internett-modem tilhører Telenor, og skal bli igjen i leiligheten dersom du flytter. Nyinnflyttede overtar ansvar for dette utstyret, og må melde inn flyttingen til Telenor.

Diverse

 • Forsikring

Borettslagets eiendom er fullverdiforsikret i Protector. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre, og den enkelte andelseier må selv tegne forsikring som dekker dette.

 • Service

Vaktmestertjenester for fellesarealene kjøpes eksternt og er inkludert i husleien. Vask av trapper og ganger foretas ukentlig. Fortau blir kostet og spylt om sommeren og ryddet for snø om vinteren. Lyspærer i fellesarealene skiftes etter behov.

 • Søppel

Det er midlertidig satt ut containere i Lyder Sagens gate v/nr 5 i påvente av nytt bossnett..

Beholdere for glass og metall er plassert ved St. Jacobs kirke. Nærmeste returpunkt, hvor du kan kvitte deg med både papir, papp, plast, metall og glass, finner du ved å gå inn på BIR sine hjemmesider (BIR.no). Der finner du også informasjon om hvor du skal levere farlig avfall og EE-avfall.

Borettslaget bestiller søppelcontainer på våren (vanligvis i mai) der du kan kvitte deg med søppel som ikke går i boss-sugene (ikke komfyrer, kjøleskap, sofaer, farlig avfall m.v.).

 • Oppussing av leilighet

Vi viser til husordensreglene og lagets vedtekter, pkt. 5. Vær oppmerksom på at omfattende oppussing av badet kan innbære at det må søkes om godkjenning hos Bergen kommune.

 • Parkering

Kort for boligsoneparkering kan kjøpes hos Bergen Parkeringsselskap. Garasjeplass kan leies i Bygarasjen eller i parkeringshus ved Grieghallen.

 • Post

Nærmeste postkontor er i Bunnpris-butikken i Nygårdsgaten.

 • Navneskilt

Bokstaver til navneskilt ved entrédør får du hos styret.

Navneskilt til postkasse kan bl.a. bestilles hos Infoskilt AS, Valen, 5355 Knarrevik – tlf. 56 31 33 30 og Minde Jernvare i Bergen Storsenter.

 • Nøkler

Det skal følge med 3 nøkler til leiligheten og én til boss-suget. Tap av nøkler til leiligheten må meldes til styret. For bestilling av flere nøkler må fullmakt innhentes hos styret.

 • Trygghet

Det har vært tilfeller der uvedkommende har kommet seg inn i huset, enten ved at noen har sluppet inn fremmede som ringer på, eller at noen har forlatt utgangsdøren før den har gått igjen. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste om at  du ikke slipper inn noen du ikke kjenner (selv om vedkommende f.eks. sier han skal til en navngitt person i huset), og at du passer på at ytterdøren går i lås før du forlater den. Vi ber deg omgående melde fra til styret dersom du opplever uregelmessigheter med dører etc.

Vedlagt finner du bl.a. Lyder Sagen borettslags vedtekter og husordensregler og andre aktuelle skriv som vi ber deg lese gjennom. Kontakt oss gjerne om noe er uklart.

Husordensreglene er laget for å ivareta beboernes rettigheter – ikke for å frata noen frihet. Når vi bor tett sammen, er det viktig at vi tar hensyn til hverandre; husk Kardemommeloven: ”Du skal ikke plage andre, men være grei og snill – og for øvrig kan du gjøre som du vil”.

Lyder Sagen borettslag sin visjon er:

TOLERANSE, TRYGGHET OG TRIVSEL