Velkommen til Lyder Sagen borettslag

Praktisk info for interessenter/meglere

Beliggenhet:

Lyder Sagen borettslag er sentralt plassert i på Nedre Nygård i Bergen sentrum. Adresse: Daniel Hansens gate 5A og 5B.

Felleskostnader:

Felleskostnadene inkluderer TV/internett, drift og vedlikehold, kommunale avgifter, renter og avdrag fellesgjeld. I tillegg til A-konto strøm som avregnes 1 gang i året.

Oppvarming:

Felles ventilasjon i bygget, ellers elektrisk.

Kabel-TV / Internett:

Kollektiv avtale med Telenor. 100/10 Mbps bredbåndshastighet, og T-We med 120 inkluderte poeng. Mulighet for rabatt på individuell oppgradering.

Internett og kabel-TV er COAX.

Parkering:

Soneparkering i gate (sone 1). Bygarasjen og Griegpark også rett i nærheten.

Fellesplikter:

Ingen fellesplikter, frivillig dugnad 1 gang i året.

Forkjøpsrett:

Andelseiere i borettslaget og medlemmer i BOB har forkjøpsrett ved salg av bolig.

Styregodkjennelse:

Det er en forutsetning ved kjøp at vedtektsbestemt styregodkjennelse foreligger før overtagelse finner sted.

Dyrehold:

Det er tillatt med dyrehold i borettslaget forutsatt at dyrets eier er kjent med ”Lov om hundehold”. Dette gjelder derimot ikke dyrehold i næringsøyemed som er ulovlig.

Det kreves at dyreholdet ikke er til ulempe/vesentlig sjenanse for øvrige beboere. I motsatt fall kan styret i hvert enkelt tilfelle oppheve tillatelsen til dyrehold. Dyrets eier plikter da umiddelbart å sørge for at dyret ikke oppholder seg i noen deler av borettslaget.

Det er kun tillatt med ett kjæledyr pr. husstand, med mindre styret samtykker.

Ansvarsforhold felleskostnader:

Borettslaget er tilknyttet sikringsfond mot tap av felleskostnader.

Matrikkelinformasjon:

Kommunenr: 4601

Gårdsnr: 164

Bruksnr: 1395

Borettslag-navn: Lyder Sagen Borettslag

Borettslag-orgnummer: 879698502

Planlagte aktiviteter som påvirker fellskostnadene:

Det er per desember 2023 ingen planlagte aktiviteter som påvirker felleskostnadene. Merk at vedtak som gjøres av Generalforsamlingen kan endre dette.