Informasjon til beboer ved skader i leiligheten

  • Skadebegrensning startes umiddelbart dersom det er nødvendig. F.eks. ved vannskade.
  • Hvis det er aktuelt tar beboer kontakt med eget forsikringsselskap dersom skaden er knyttet til beboers ansvar (se vedtekter)
  • Hvis beboer ifølge borettslagets vedtekter er ansvarlig for skaden, men borettslagets forsikring dekker skaden, skal beboer som hovedregel betale egenandelen.
  • Ta bilder og noter hva som har skjedd
  • Styret/styreleder har hovedkontakt med forsikringsselskap dersom skaden er borettslagets ansvar
  • Styreleder orienterer beboer om prosedyrer videre
  • Beboer holdes skriftlig orientert av kontaktperson i styret gjennom prosessen