Generelt

Blokken har to oppganger (Daniel Hansensgt. 5A og 5B) med til sammen 35 boenheter fordelt på 2- og 3-roms leiligheter. Huset ble bygget i 1998 med ferdigstillelse våren 1999. Alle leilighetene har en stor bod i kjeller, og det er en felles sykkelbod med egen inngang fra bakgården. I kjelleren (ved utgang til bakgård) er det en egen ”parkeringsplass” for barnevogner for de som ikke ønsker å ta disse inn i leiligheten. Private gjenstander (sykler, kjelker, akebrett, barnevogner m.m.) må ikke oppbevares i fellesarealene innomhus – ref. husordensreglene.

I oppgang 5A er det en stor takterrasse til felles bruk for alle beboerne i laget.

I Daniel Hansens gate er det gatetun med benker og blomsterkrukker. Det er også opparbeidet felles bakgård med benker, bord og lekemuligheter. Ansvaret for vedlikeholdet ligger i utgangspunktet på Bergen Kommune, men på grunn av pengemangel har det ikke vært gjort noe i de senere år. Vi har derfor fra 2005 beplantet blomsterkrukkene selv, og noe dugnad må påregnes for å holde uteområdene i orden.

 

Teknisk informasjon

Ventilasjon

Bygget har balansert mekanisk ventilasjon i leilighetene, forsynt fra sentralsystem i egne tekniske rom over 6. etasje. Friskluften filtreres sentralt og tilføres via stue. Avtrekk er via våtrom og kjøkkenhette (Exhausto). Inneluften er innstilt på ca. 20° C.

VIKTIG:

Det er ikke tillatt å koble til andre typer kjøkkenhette enn Exhausto. Kjøkkenhetten skal tilkobles ventilasjonssystemet og må ikke ha egen motor da dette i tilfelle vil ødelegge balansen i ventilasjonssystemet. Dersom det er aktuelt å skifte kjøkkenhette i din leilighet, kan du kontakte Bravida Norge AS i Damsgårdsveien 131, 5160 Laksevåg – tlf. 56 11 40 00 eller Novema Aggregater, Smøråsveien 22, 5238 Rådal – tlf. 55 62 64 50. De kan gi pris på hette og montering.

Fettfilteret i kjøkkenhetten bør rengjøres ca. én gang pr. måned i oppvaskmaskin eller i varmt såpevann.

 

Vanninntak

Hovedstoppekran er montert i fordelerskap – plassert på bad.

 

Strøm

Á konto-strøm er inkludert i husleien, og avregning av faktisk strømforbruk går fra 1.11. til 31.10. Det er BOB som avleser strømforbruket.

 

Brannsikring

Bygget har automatisk brannvarslingsanlegg som viser hvor alarmen er utløst. I hver leilighet er det to røykvarslere, og brannsentral er plassert i oppgang 5B. Brannsentralen har IKKE automatisk varsling til brannvesenet.

I hver leilighet er det montert brannslange med hurtigkobling uten verktøy i skap på bad eller kjøkken – alt etter leilighetstype. Slangen må ikke flyttes eller fjernes. Brannslangen er borettslagets eiendom, men det er den enkelte andelseier som har ansvar for å kontrollere at slangen er i orden.

 

Telefon og antenner

Boligen er utstyrt med porttelefon med summer i entréen.

Antenneanlegget (kabel) er tilknyttet Canal Digital. Borettslaget har inngått en kollektiv avtale med Canal Digital om levering av digital-TV og bredbånd. Abonnementet inngår i fellesutgiftene. Dekoder og Internett-modem tilhører Canal Digital og skal bli igjen i leiligheten dersom du flytter. Flytting må meldes Canal Digital, og ny eier/innflytter overtar ansvar for utstyret etter at denne er registrert.

 

Diverse

Forsikring

Borettslagets eiendom er fullverdiforsikret i Tryg Forsikring. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre, og den enkelte andelseier må selv tegne forsikring som dekker dette.

Service

Vaktmestertjenester for fellesarealene kjøpes eksternt og er inkludert i husleien. Vask av trapper og ganger foretas ukentlig. Fortau blir kostet og spylt om sommeren og ryddet for snø om vinteren. Lyspærer i fellesarealene skiftes etter behov.

Søppel

Det er boss-sugstasjoner i bakgården. Eventuelle ekstranøkler kan bestilles hos BIR. Legg aldri søppel på utsiden av boss-suget.

Nærmeste returpunkt, hvor du kan kvitte deg med både papir, papp, plast, metall og glass, finner du ved å gå inn på BIR sine hjemmesider (BIR.no). Der finner du også informasjon om hvor du skal levere farlig avfall og EE-avfall.

Beholdere for glass og metall er plassert ved St. Jacobs kirke. Hver tirsdag mellom kl. 1500 og 1900 kan du levere ulike typer avfall hos BIR sin mobile gjenbruksstasjon v/Grieghallen. Nærmeste «faste» gjenvinningsstasjon er på Møllendal. 

Borettslaget bestiller også søppelcontainer på våren (vanligvis i mai) der du kan kvitte deg med søppel som ikke går i boss-sugene (ikke komfyrer, kjøleskap, sofaer, farlig avfall m.v.).

Oppussing av leilighet

Vi viser til husordensreglene og lagets vedtekter, pkt. 5. Vær oppmerksom på at omfattende oppussing av badet kan innbære at det må søkes om godkjenning hos Bergen kommune.

Parkering

Kort for boligsoneparkering kan kjøpes hos Bergen Parkeringsselskap. Garasjeplass kan også leies i Bygarasjen eller i parkeringshus ved Grieghallen.

Post

Nærmeste postkontor er Bunnpris-butikken i Nygårdsgaten.

Navneskilt

Bokstaver til navneskilt ved entrédør får du hos styret.

Navneskilt til postkasse kan bl.a. bestilles hos Infoskilt AS, Valen, 5355 Knarrevik – tlf. 56 31 33 30 og Jernia i Bergen Storsenter.

Nøkler

Det skal følge med 3 nøkler til leiligheten og én til boss-suget. Tap av nøkler til leiligheten må meldes til styret. Nøkler til boss-suget kjøpes hos BIR. Fullmakt må innhentes hos styret.

Trygghet

Det har vært tilfeller der uvedkommende har kommet seg inn i huset, enten ved at noen har sluppet inn fremmede som ringer på, eller at noen har forlatt utgangsdøren før den har gått igjen. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste om at du ikke slipper inn noen du ikke kjenner (selv om vedkommende f.eks. sier han skal til en navngitt person i huset), og at du passer på at ytterdøren går i lås før du forlater den. Vi ber deg omgående melde fra til styret dersom du opplever uregelmessigheter med dører etc.

Lyder Sagen borettslag sin visjon er:

TOLERANSE, TRYGGHET OG TRIVSEL