BRANNINSTRUKS

 Lyder Sagen Borettslag

Daniel Hansensgt. 5 A / 5B

 

 • Ved brannalarm utløses alarmklokker og vifter starter automatisk. Disse holder trappegangene fri for røyk.
 • Når viftene i trappegangen starter, vil det oppstå et overtrykk og entrédøren blir tung å åpne. Vent ca. 30 sekunder, så vil trykket utjevnes.
 • Alle beboere skal umiddelbart forlate sine respektive leiligheter og samles ved inngangen til nr. 5 B. GÅ trappene ned – IKKE bruk heis.
 • Personer som ikke kan komme ned via trapper, evt. via rømningsvei gjennom altaner, må gi seg til kjenne på altan eller i vindu.
 • Brannskapet i inngang 5 B vil vise i hvilken leilighet alarmen er utløst. Hvis ingen fra denne leiligheten møter nede, må en prøve å få kontakt med beboerne i leiligheten. Hvis ikke kontakt oppnås, ring Brannvesen eller Politi.
 • Alarmklokkene skal være aktive til ansvarlige er sikre på at alle fra den aktuelle leiligheten er kommet ned.

 VIKTIG:

 • Alle rømningsveier (inngangspartier, trappeoppganger og altaner) må til en hver tid holdes ryddige og fri for elementer som kan hindre effektiv rømning.
 • Brannslange på bad/kjøkken skal alltid være tilkoblet og må ikke fjernes.
 • Røkvarslerne i leilighetene må ikke støvsuges da dette kan utløse alarm. 

Telefonnumre ved brann:

 • Bergen Brannvesen: 110
 • Bergen Politikammer: 112