Lyder Sagen borettslag melder om at det blir Generalforsamling 6. mai 2021.

Andelseiere som har saker de ønsker behandlet på Generalforsamlingen, må sende disse skriftlig til styret innen 2. mars.

Vi kommer tilbake til sted/tid i innkallingen, som vil sendes ut i god tid før møtet.