Nytt styre ble valgt på Generalforsamling 2020, og består nå av følgende personer:

Styreleder: Morten Grønland

Nestleder: Eliane I. Svendsen

Sekretær: Thomas Paarup Thorn

Styremedlem: Jaime Alvarez

Styremedlem: Eigil Evensen

Varamedlem: Fred-Åge Fredriksen

Varamedlem: Ann Nilsen