Nytt styre ble valgt på Generalforsamling 2022, og består nå av følgende personer:

Styreleder: Morten Grønland

Nestleder: Ann Nilsen

Sekretær: Jan Johansen

Styremedlem: Jaime Alvarez

Styremedlem: Eigil Evensen

Varamedlem: Thomas Paarup Thorn

Varamedlem: Grete Riise