Nytt styre ble valgt på Generalforsamling 2019, og består nå av følgende personer:

Styreleder: Morten Grønland

Nestleder: Eliane I. Svendsen

Sekretær: Thomas Paarup Thorn

Styremedlem: Ken-Bernhard E. Ingebrigtsen

Styremedlem: Jaime Alvarez

Varamedlem: Fred-Åge Fredriksen

Varamedlem: Trine Øvrebotten